Gościnny Rene
UTWORZONY 2013-08-13 07:42:34
 

Nie byłoby Asteriksa i jego druha Obeliksa, Lucky Luke'a i Mikołajka, gdyby nie Rene Gościnny, który jest współautorem opowieści o wszystkich tych bohaterach. Człowiek, który zrewolucjonizował europejski komiks i zmienił sposób myślenia o tej formie wypowiedzi literackiej, także miał w żyłach polską krew. Urodził się wprawdzie już w Paryżu, ale jego rodzice byli Polakami. Był synem Anny i Stanisława Gościnnego - chemika z Warszawy.

Jego dzieła, pomimo wielu dekad, który upłynęły od ich powstania, wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością i należą do najpopularniejszych książek na świecie. Same tylko woluminy przedstawiające perypetie Asteriksa przetłumaczono na 107 języków.

 
 
Łukasiewicz Jan Józef Ignacy
UTWORZONY 2013-07-26 20:36:20
 

(1822 – 1882) – farmaceuta, wynalazca lampy naftowej, twórca polskiego przemysłu naftowego. Na przełomie l. 1852/53 Łukasiewicz i Jan Zeh pracując w aptece Mikolascha we Lwowie otrzymali naftę metodą frakcjonowanej destylacji. Aby zastosować naftę do oświetlania Łukasiewicz skonstruował prototypową lampę cylindryczną (stosowane dotychczas lampy eksplodowały przy użyciu nafty).
Pierwsza lampa naftowa zapłonęła w marcu 1853 r. w aptece Mikolascha, a 31 VII t. r. oświetlono nimi powszechny szpital lwowski i przy jej świetle po raz pierwszy wykonano operację chirurgiczną. W 1854 r. Łukasiewicz założył pierwszą w Polsce i na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna (czynna do dziś). Wybudował pięć rafinerii: 
w Ulaszowicach pod Jasłem (1856), w Klęczanach w Nowosądeckim wspólnie z A. i E. Zielińskimi (1859), w Polance pod Krosnem (1861), a po jej spłonięciu - w Chorkówce pod Krosnem (1865) oraz w Ropie, w pow. gorlickim. W l. 1868 – 1881 zorganizował powstanie kilku kopalń: w Ropiance, w Wilszni i w Sremecznem (pow. Krosno) oraz w Wójtowej i Ropie ( pow. gorlicki).
Łukasiewicz urodził się w Zadusznikach w obwodzie tarnowskim jako syn zubożałego szlachcica Józefa, powstańca kościuszkowskiego i Apolonii ze Świetlików. Zmarł w 1882 r. w Chorkówce. Został pochowany na cmentarzu w Zręcinie.

S. M. Brzozowski, Polski Słownik Biograficzny, T XVIII, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 520 – 523

Opracowała: Jadwiga Bretes

 
 
Golota Andrzej
UTWORZONY 2013-08-13 23:23:38
 
 
 

 

 
PARTNERZY
 

 
NEWSLETTER
 

dodaj
 
 
SPIS ALFABETYCZNY
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
DZIEDZINY