Łukasiewicz Jan Józef Ignacy
UTWORZONY 2013-07-26 20:36:20
 

(1822 – 1882) – farmaceuta, wynalazca lampy naftowej, twórca polskiego przemysłu naftowego. Na przełomie l. 1852/53 Łukasiewicz i Jan Zeh pracując w aptece Mikolascha we Lwowie otrzymali naftę metodą frakcjonowanej destylacji. Aby zastosować naftę do oświetlania Łukasiewicz skonstruował prototypową lampę cylindryczną (stosowane dotychczas lampy eksplodowały przy użyciu nafty).
Pierwsza lampa naftowa zapłonęła w marcu 1853 r. w aptece Mikolascha, a 31 VII t. r. oświetlono nimi powszechny szpital lwowski i przy jej świetle po raz pierwszy wykonano operację chirurgiczną. W 1854 r. Łukasiewicz założył pierwszą w Polsce i na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna (czynna do dziś). Wybudował pięć rafinerii: 
w Ulaszowicach pod Jasłem (1856), w Klęczanach w Nowosądeckim wspólnie z A. i E. Zielińskimi (1859), w Polance pod Krosnem (1861), a po jej spłonięciu - w Chorkówce pod Krosnem (1865) oraz w Ropie, w pow. gorlickim. W l. 1868 – 1881 zorganizował powstanie kilku kopalń: w Ropiance, w Wilszni i w Sremecznem (pow. Krosno) oraz w Wójtowej i Ropie ( pow. gorlicki).
Łukasiewicz urodził się w Zadusznikach w obwodzie tarnowskim jako syn zubożałego szlachcica Józefa, powstańca kościuszkowskiego i Apolonii ze Świetlików. Zmarł w 1882 r. w Chorkówce. Został pochowany na cmentarzu w Zręcinie.

S. M. Brzozowski, Polski Słownik Biograficzny, T XVIII, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 520 – 523

Opracowała: Jadwiga Bretes

 
 
Drzewiecki Stefan
UTWORZONY 2013-05-21 18:12:04
 

ur. 26 lipca 1844 w Kunce, zm. 23 kwietnia 1938 w Paryżu
– polski inżynier, wynalazca, pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa.
Wynalazł:

 • kilometromierz dla pojazdów konnych (1867),
 • yrkiel do przekrojów stożkowych,
 • regulator silników parowych i hydraulicznych,
 • automatyczny sprzęg do wagonów,
 • rejestrator prędkości pociągów,
 • dromograf – urządzenie kreślące kurs płynącego statku,
 • pierwszy okręt podwodny napędzany siłą ludzkich mięśni,
 • pierwsze zastosowanie peryskopu w okręcie podwodnym,
 • pierwszy okręt podwodny o napędzie elektrycznym,
 • okręt podwodny z pancerzem wodnym,
 • ogólna teoria napędów śmigłowych,
 • śmigło o łopatkach nastawnych,
 • samolot z samoczynnym urządzeniem stabilizującym.
 
 
Radziwiłł Janusz Franciszek Ksawery Józef Labre Bronisław Maria
UTWORZONY 2015-11-18 05:49:45
 

Książę herbu Trąby, Kawaler Maltański i Dyplomata.  W latach 1923–1926 przewodził Klubowi Społeczno-Politycznemu skupiającemu polityków z różnych frakcji, będących przeciwnikami endecji. Był poważany przez marszałka Józefa Piłsudskiego, w latach 1928–1935 był posłem na sejm (BBWR), a w latach 1935–1939 senatorem.

 
 

 

 
PARTNERZY
 

 
NEWSLETTER
 

dodaj
 
 
SPIS ALFABETYCZNY
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
DZIEDZINY