Sikorski Igor
UTWORZONY 2013-08-21 21:52:06
 

z pochodzenia polak, ojciec współczesnych śmigłowców

 
 
Binoche Juliette
UTWORZONY 2013-08-13 07:43:20
 

Jedna z najpopularniejszych francuskich i europejskich aktorek. Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że jej matka urodziła się w Częstochowie. Dziadkowie Juliette - Julia Młynarczyk i Andrzej Stalens - byli Polakami. Zdobywczyni Oskara za rolę w "Angielskim pacjencie" często się chwali swoim pochodzeniem.
Juliette Binoche jest honorową obywatelką Częstochowy.

 
 
Jasiński Feliks Antoni Michał
UTWORZONY 2013-07-26 20:35:24
 

(1856 – 1899) – inżynier kolejnictwa, konstruktor mostów, profesor mechaniki budowli w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, światowy pionier teorii sprężystości. W 1877 r. rozpoczął pracę na kolei Petersbursko – Warszawskiej w Pskowie, potem w Wilnie. Projektował i kierował wieloma pracami budowlanymi i inżynierskimi, które dotyczyły m. in. wodociągów kolejowych i miejskich, mostów przez Wilejkę, rzeźni miejskiej, rozbudowy stacji Wilno. W 1888 r. w Petersburgu zaprojektował  przykrycie peronów na stacji Gatczyna, stosując po raz pierwszy w Rosji stalowe trójprzegubowe kratownice łukowe. W 1890 r. kierował przebudową linii, konieczną wobec zwiększenia obciążeń i szybkości pociągów. W 1894 r. opublikował pracę pt. Badania nad sztywnością prętów ściskanych, która stała się podstawą stosowanych do dziś metod obliczania ściskanych elementów konstrukcyjnych. Opublikował również kilkanaście prac naukowych z zakresu mechaniki budowli i zagadnień kolejowych oraz przygotował skrypty z teorii sprężystości i mechaniki budowli. Zbiór jego dzieł został wydany w j. rosyjskim w l. 1902 – 4 przez Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu.
Jasiński urodził się w Warszawie, był synem Stanisława Jakuba i Michaliny z Witanowskich. Zmarł w 1899 r. w Petersburgu. Zwłoki zostały przewiezione do grobu rodzinnego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

J. Mutermilch, E. Olszewski, Polski Słownik Biograficzny, T XI, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964 – 1965, s. 38 – 39.

Opracowała: Jadwiga Bretes

 
 

 

 
PARTNERZY
 

 
NEWSLETTER
 

dodaj
 
 
SPIS ALFABETYCZNY
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
DZIEDZINY